Styrelse

Ordförande

Per Hagström
073-0916635
per.hagstrom@tele2.se
Vice Ordförande

Jonny Lindblom
070-0825536
jonny.lindblom@gmail.com
Sekreterare & Kassör

Mona Christiansson
070-6510192
mona.christiansson@telia.com
Ledamot

Jan Andersson
079-3404732
jan126437@gmail.com
Ledamot

Lars-Åke Jansson
070-5833004
Ledamot

Bengt Olsson
070-2749435
Ledamot

Ebba Ljung
076-1359292
                              ebbaostersbyn@gmail.com