Årsmötet och ny travkväll

Nu är årsmötet (äntligen) avklarat.

Bl.a. avtackade vi Ove Johansson som gjort många goda år i styrelsen. Som ny ledamot valdes Lasse ”Dansbo” Jansson. Välkommen i styrelsen!
Till valberedningen nyvaldes Jörgen Ågren. Välkommen Du också!
Undertecknad fortsätter som ordförande och Mona Christiansson är sekreterare och kassör. Omval till styrelsen på två år : Ebba Ljung och Bengt ”Kämpen” Olsson.
Övriga styrelsemedlemmar är Jan Andersson och Jonny Lindblom.

Travkvällen på Coffee Corner blev hellyckad med ett 20-tal glada travintresserade på plats.

OBS! BOKA IN NÄSTA TRAVKVÄLL LÖRDAG 28 NOV. kl.14.00

Mer info kommer senare men…
Vi planerar ett ”Tillsammans-system” modell större  (200 kr/ andel).

Frågor, funderingar och förslag om verksamheten är alltid välkomna!
Hör av Er till någon  i styrelsen.

Travliga hälsningar med Gott mos/

Per H.