Historia

1999-

Intresset för hästar och travsport har alltid varit stort i Mellerud med omnejd. Det är inte för inte som häststaty pryder köpingens torg. En bidragande orsak till hästintresset i trakten var C.A Lundgren på Västerråda Gård. Han var en av pionjärerna inom den svenska travsporten med många hästar hemma på gården och tävlade på travovalerna runt om i landet redan i början av förra seklet. Han var även en av pådrivarna när Dalslands Travklubb bildades 1923 och på det lokala planet var han med och bildade Mellerudsortens Travklubb 1925. Dennatravklubb var verksam fram till 1970 och anordnade bl.a årliga istrav på Kolungen vid Dals Rostock, tillställningar som lockade stora åskådarskaror på 30- och 40-talen.

År 1998 initierade framlidne, förre Åmålstränaren, Olof Hagström, tillsammans med några intresserade bildandet av en förening för travintresserande i området. 1999 registrerades föreningen med namnet Melleruds Travklubb och den långa traditionen med en ”katalysator” för travintresset i området kunde återupptas. Till klubbens första ordförande valdes Per Hagström . Stryrelsemedlem redan från början var Sven Jacobsson, mestadels som kassör och han har under åren förtjänstfullt fungerat som klubbens ”allt i allo”.

Melleruds Travklubb har omkring 200 medlemmar och är därmed Sveriges största travklubb. Medlemmarna som bl.a erhåller entré till Åmålstravets tävlingar, har under alla år regelbundet engagerats i aktiviteter med anknytning till travsport i allmänhet och lokalt tarv i synnerhet. Traditionen med de populära istraven har, med nutidens milda vintrar, upphört. Därmed arrangerar Melleruds Travklubb regelbundet, i samarbete med andra föreningar, bygdetrav på Åmålstravet.

Klubbens verksamhet i övrigt innebär travresor, studiebesök, gästföreläsningar och olika trivselarrangemang. En absolut höjdpunkt så här långt i klubbens historia är när en buss medlemmar gästade Paris och Prix d´Amerique 2008.

Vid klubbens populära julfester har flera kända travprofiler varit gäster, exempelvis Björn Goop, Karl-Erik Bender, ”LOKET” Olsson, Conny Evensson och Tommy Söderberg.

Jubileumsåret firades bl.a med alla medlemmar blev bjudna på julbord på Värdshuset på Dal. Tradition, engagemang och intressegemenskap är ”starka papper” i alla sammanhang och i detta en bra beskrivning på ”jubilaren” MELLERUDS TRAVKLUBB.

Hjärtligt välkomna till Melleruds Travklubb!  -Jan Andersson fd. Ordf.