Styrelse

Tf. Ordförande

Göran Alsin
070-5466939
goran.alsin@live.se
Vice Ordförande

Per Hagström
073-0916635
per.hagstrom@swipnet.se
Sekreterare & Kassör

Mona Christiansson
070-6510192
mona.christiansson@telia.com
Ledamot

Jan Andersson
0703-293404
jan126437@gmail.com
Ledamot

Ove Johansson
070-5514407
ove.johansson7@outlook.com
Ledamot

Ulf Lennartsson
073-4424008
ulflen178@gmail.com
Ledamot

Jonny Lindblom
070-0825536
jonny.lindblom@hotmail.com